TOP NẠP THẺ

 • 1 Hoàng Anh Cường
 • 2 Admin000
 • 3 shopuytinh1
 • 4 tamlka
 • 5 Xacnhanuytin1
-50%

LMHT #4730

LMHT #4730

 • Rank: Chưa rank
 • Không Khung
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 1013
 • Bảng Ngọc: 0
3.900.000đ
 • Rank: Chưa rank
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 1013

MUA NGAY

-50%

LMHT #4727

LMHT #4727

 • Rank: Bạc IV
 • Không Khung
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 644
 • Bảng Ngọc: 0
2.700.000đ
 • Rank: Bạc IV
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 644

MUA NGAY

-50%

LMHT #4721

LMHT #4721

 • Rank: Chưa rank
 • Không Khung
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 150
 • Bảng Ngọc: 0
400.000đ
 • Rank: Chưa rank
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 150

MUA NGAY

-50%

LMHT #4643

LMHT #4643

 • Rank: Bạc IV
 • Không Khung
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 506
 • Bảng Ngọc: 0
2.450.000đ
 • Rank: Bạc IV
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 506

MUA NGAY

-50% DTCL

LMHT #4714

LMHT #4714

 • Rank: Vàng III
 • Không Khung
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 268
 • Bảng Ngọc: 0
950.000đ
 • Rank: Vàng III
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 268

MUA NGAY