TOP NẠP THẺ

 • 1 Hoàng Anh Cường
 • 2 luanthongminh
 • 3 Admin000
 • 4 shopuytinh1
 • 5 hirayumireno
-50%

LMHT #5718

LMHT #5718

 • Rank: Thách Đấu
 • Không Khung
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 50
 • Bảng Ngọc: 0
3.500.000đ
 • Rank: Thách Đấu
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 50

MUA NGAY

-50%

LMHT #5717

LMHT #5717

 • Rank: B.Kim III
 • Không Khung
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 1256
 • Bảng Ngọc: 0
8.000.000đ
 • Rank: B.Kim III
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 1256

MUA NGAY

-50%

LMHT #5715

LMHT #5715

 • Rank: Vàng IV
 • Không Khung
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 1233
 • Bảng Ngọc: 0
7.000.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 1233

MUA NGAY

-50%

LMHT #5713

LMHT #5713

 • Rank: K.Cương III
 • Không Khung
 • Tướng: 89
 • Trang Phục: 59
 • Bảng Ngọc: 0
300.000đ
 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 89
 • Trang Phục: 59

MUA NGAY

-50%

LMHT #5711

LMHT #5711

 • Rank: K.Cương II
 • Không Khung
 • Tướng: 57
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 0
300.000đ
 • Rank: K.Cương II
 • Tướng: 57
 • Trang Phục: 23

MUA NGAY

-50%

LMHT #5710

LMHT #5710

 • Rank: Chưa rank
 • Không Khung
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 0
70.000đ
 • Rank: Chưa rank
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 27

MUA NGAY

-50%

LMHT #5709

LMHT #5709

 • Rank: K.Cương II
 • Không Khung
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 2
 • Bảng Ngọc: 0
295.000đ
 • Rank: K.Cương II
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 2

MUA NGAY

-50%

LMHT #5707

LMHT #5707

 • Rank: Bạc II
 • Không Khung
 • Tướng: 120
 • Trang Phục: 121
 • Bảng Ngọc: 0
390.000đ
 • Rank: Bạc II
 • Tướng: 120
 • Trang Phục: 121

MUA NGAY